Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Masstel N660

vào ngày 31/12/2016 câu trả lời• 84 lượt xem

Để khôi phục cài đặt gốc trên Masstel N660, bạn làm theo các bước hướng dẫn ngay dưới đây:

 

Bước 1: Vào Cài đặt

 

 

Bước 2: Chọn Sao lưu & Đặt lại

 

 

Bước 3: Chọn Đặt lại về dữ liệu gốc rồi chọn Đặt lại điện thoại để hệ thống tự động xóa dữ liệu trong máy của bạn.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU