Hướng dẫn sử dụng Wi-Fi trên Masstel N506

vào ngày 21/05/2016 câu trả lời• 209 lượt xem

1. Ở màn hình chính, các bạn vuốt từ trên màn hình khu vực thông báo xuống 2 lần để hiện ra phần cài đặt nhanh.

2. Ở đây các bạn sẽ thấy biểu tượng Wi-Fi. Biểu tượng Wi-Fi hiện dấu gạch chéo là chưa mở, các bạn nhấn vào biểu tượng này để mở Wi-Fi lên.

3. Sau khi Wi-Fi đã mở, nhấn vào hình mũi tên nhỏ bên cạnh chữ Wi-Fi để mở danh sách các mạng đang hiện có.

4. Nhấn vào mạng Wi-Fi bạn muốn kết nối, sau đó nhập mật khẩu, nhấn kết nối và chờ cho đến khi kết nối thành công.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU