Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Massgo Vi5

vào ngày 20/05/2016 câu trả lời• 324 lượt xem

Nếu bạn muốn khôi phục máy về cài đặt ban đầu, bạn làm theo hướng dẫn sau:

 

Bước 1Từ màn hình chủ > Chọn Cài đặt.

 

 

Bước 2: Chọn Sao lưu và đặt lại.

 

 

Bước 3: Chọn Đặt lại về dữ liệu gốc.

 

 

Bước 4: Một cảnh báo sẽ hiện ra. Nếu vẫn muốn khôi phục về cài đặt gốc, bạn chọn Đặt lại điện thoại.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU