Sử dụng chế độ ghi âm trên LG V500

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem
  • Trong menu ứng dụng truy cập ứng dụng  Ghi âm để khởi động
  • Chạm  để bắt đầu ghi
  • Chạm  để kết thúc ghi
  • Chạm  để nghe lại đoạn ghi âm

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU