Mua trước trả sau

       Sử dụng chế độ đa người dùng trên LG V500

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bạn có thể cài đặt tới 8 tài khoản người dùng, mỗi tài khoản này sẽ có một mật khẩu đăng nhập và tùy chỉnh cài đặt khác nhau với từng người sử dụng.

       Lưu ý: Bạn chỉ có thể thêm một người dùng mới khi bạn đang đăng nhập với tư cách là Chủ tài khoản (Owner User).

       • Chọn Cài đặt > Người dùng > Thêm người dùng
       • Chọn Đồng ý sau khi đọc xong thông báo
       • Thuật sĩ cài đặt sẽ mở ra và hướng dẫn bạn thiết lập tài khoản người dùng mới. Chạm vào Thiết lập ngay bây giờ để tiếp tục.

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU