Cách chuyển người dùng trong chế độ Multi-user trên LG V500

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem
  • Nhấn nút Power/Lock để khóa màn hình của máy
  • Nhấn Power/Lock để mở khóa màn hình
  • Chạm vào một trong những biểu tượng màu ở dưới cùng của màn hình để chọn một tài khoản người dùng.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU