Hướng dẫn đặt chữ kí trên màn hình thứ hai của LG V10

vào ngày 21/07/2016 câu trả lời• 205 lượt xem

Nếu muốn thay đổi chữ kí trên LG V10, bạn hãy làm như sau:

Bước 1: Chạm và nhấn giữ vào chữ kí có trước đó

Hướng dẫn đặt chữ kí trên màn hình thứ hai của LG V10 1

 

Bước 2: Gõ chữ kí mong muốn và chọn phông chữ yêu thích

Hướng dẫn đặt chữ kí trên màn hình thứ hai của LG V10 6

 

Bước 3: Nhấn Lưu, LG V10 sẽ hỏi bạn có thực sự muốn lưu chữ kí này sau khi màn hình tắt

Hướng dẫn đặt chữ kí trên màn hình thứ hai của LG V10 6

 

Bước 4: Lưu thành công, bạn sẽ thấy V10 hiển thị chữ kí mình mong muốn

Hướng dẫn đặt chữ kí trên màn hình thứ hai của LG V10 35

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU