Thiết lập lại điện thoại

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Sao lưu & thiết lập lại.

 

 

Bước 2: Chọn Xác lập lại dữ liệu gốc.

 

 

Bước 3: Chọn Thiết lập lại điện thoại.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU