Kích hoạt tính năng hủy mọi hoạt động ngay khi người dùng thoát ra

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Developer options.

 

 

Bước 2: Chọn Don’t keep activities.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU