Đặt hình nền khóa màn hình

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Khóa màn hình.

 

 

Bước 2: Chọn Hình nền.

 

 

Bước 3: Chọn bộ sưu tập.

 

 

Bước 4: Chọn Đặt hình nền.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU