Đặt hình nền cho khóa màn hình

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Lock screen.

 

 

Bước 2: Chọn Wallpaper.

 

 

Bước 3: Chọn một bộ sưu tập trong Set wallpaper.

 

 

Bước 4: Chọn Set wallpaper.

 

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU