Sạc pin đúng cách giúp tăng tuổi thọ pin đối với máy mới

Lần sạc đầu tiên: Bạn cắm sạc, giữ nguyên trạng thái pin từ 8 - 10 giờ, sạc liên tục và tránh ngắt điện đột ngột.   Lần sạc thứ hai: Chỉ sạc khi dùng kiệt pin lần một và sạc trong khoảng 8 - 10 giờ.   Lần sạc thứ ba: Chỉ sạc
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng LG Optimus L4 II E440

Bật tính năng tiết kiệm pin

Bước 1: Truy cập Settings > Battery.     Bước 2: Chọn Power saver.     Bước 3: Kéo “ON".    
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng LG Optimus L4 II E440

Kích hoạt tính năng KnockON

Tính năng Knock on cho phép người dùng bật/ tắt nhanh màn hình bằng cách nhấp đúp vào giữa màn hình.   Bước 1: Bạn truy cập Settings > Display.     Bước 2: Chọn KnockON.    
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng LG Optimus L4 II E440

Thiết lập thời gian chờ của màn hình

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Display.     Bước 2: Chọn Screen timeout.     Bước 3: Chọn Screen timeout mà bạn muốn.      
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng LG Optimus L4 II E440

Đặt hình nền cho khóa màn hình

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Lock screen.     Bước 2: Chọn Wallpaper.     Bước 3: Chọn một bộ sưu tập trong Set wallpaper.     Bước 4: Chọn Set wallpaper.      
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng LG Optimus L4 II E440

Kích hoạt tính năng cho phép cài ứng dụng từ nguồn không xác định

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Security.     Bước 2: Chọn Unknown sources.     Bước 3: Chọn “OK”.    
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng LG Optimus L4 II E440

Khôi phục Settings gốc cho máy

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Backup & reset.     Bước 2: Chọn Factory data reset.     Bước 3: Chọn Reset phone.    
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng LG Optimus L4 II E440

Bật chế độ nút nguồn kết thúc cuộc gọi

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Accessibility.     Bước 2: Chọn Power button ends call.    
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng LG Optimus L4 II E440

Vô hiệu hóa các hiệu ứng động giúp tiết kiệm pin và tăng hiệu suất

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Developer options.     Bước 2: Chọn Window animation scale > Animation off.     Bước 3: Chọn Transition animation scale > Animation off.     Bước 4: Chọn Animator duration scale > Animati
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng LG Optimus L4 II E440

Bật chế độ gỡ lỗi USB

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Developer options.     Bước 2: Chọn USB debugging.     Bước 3: Chọn “OK”.    
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng LG Optimus L4 II E440

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU