Mua trước trả sau

       Bật giới hạn quy trình cơ bản

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Chung > Các t.chọn của nhà phát triển.

        

        

       Bước 2: Chọn Giới hạn quy trình cơ bản.

        

        

       Bước 3: Chọn Giới hạn quy trình cơ bản mà bạn muốn.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU