Khóa màn hình bằng Knock Code

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Display > Lock screen.

 

 

Bước 2: Chọn Select screen lock.

 

 

Bước 3: Chọn Knock Code.

 

 

Bước 4: Chọn Next.

 

 

Bước 5: Gõ mật khẩu theo nhịp điệu, chọn Continue.

 

 

Bước 6: Gõ lại mật khẩu theo nhịp điệu vừa gõ, chọn Confirm.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU