Bật giới hạn quy trình cơ bản

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Chung > Các t.chọn của nhà phát triển.

 

 

Bước 2: Chọn Giới hạn quy trình cơ bản.

 

 

Bước 3: Chọn Giới hạn quy trình cơ bản mà bạn muốn.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU