Hướng dẫn cài đặt khóa màn hình trên LG G4 Stylus

vào ngày 21/07/2016 câu trả lời• 222 lượt xem

Bước 1: Truy cập vào Ứng dụng và tìm đến mục Cài đặt

 Hướng dẫn cài đặt khóa màn hình trên LG V10

 

Bước 2: Truy cập vào Ứng dụng và tìm đến mục Cài đặt > Khóa màn hình

 Hướng dẫn cài đặt khóa màn hình trên LG V10 4

 

Bước 3: Tích vào mục Chọn khóa màn hình

 Hướng dẫn cài đặt khóa màn hình trên LG V10 5

 

Bước 4: Chọn kiểu khóa màn hình mà bạn muốn, ở đây FPT Shop chọn nhập mã PIN

 Hướng dẫn cài đặt khóa màn hình trên LG V10 7

 

Bước 5: Điền mã hai lần để PIN xác nhận là bạn đã hoàn tất

 Hướng dẫn cài đặt khóa màn hình trên LG V10 43

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU