Cài đặt ngôn ngữ cho LG G2 mini

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem
  • Từ Màn hình chủ, chọn biểu tượng Menu
  • Tìm và nhấn Cài đặt > Ngôn ngữ & Đầu vào > Ngôn ngữ.
  • Chọn một tùy chọn -> Nhấn OK.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU