Mua trước trả sau

       Các phương pháp lưu trữ danh bạ trên LG G2 mini.

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       -              Sao lưu sang SIM Card

       Danh bạ  ->  Menu  ->  Khác  -> Nhập/Xuất  ->  Xuất sang USIM

       -              Sao lưu sang thẻ nhớ

       Danh bạ  ->  Menu  ->  Khác  ->  Nhập/Xuất  ->  Xuất sang thẻ SD

       -              Đồng bộ hóa với tài khoản Google

       Từ màn hình chủ  ->  Menu  ->  Cài đặt  ->  Tài khoản & đồng bộ hóa  -> Chọn Tụ động đồng bộ hóa.

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU