Các phương pháp lưu trữ danh bạ trên LG G2 mini.

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

-              Sao lưu sang SIM Card

Danh bạ  ->  Menu  ->  Khác  -> Nhập/Xuất  ->  Xuất sang USIM

-              Sao lưu sang thẻ nhớ

Danh bạ  ->  Menu  ->  Khác  ->  Nhập/Xuất  ->  Xuất sang thẻ SD

-              Đồng bộ hóa với tài khoản Google

Từ màn hình chủ  ->  Menu  ->  Cài đặt  ->  Tài khoản & đồng bộ hóa  -> Chọn Tụ động đồng bộ hóa.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU