Sử dụng LG G Pro Lite Dual làm máy phát Wi-Fi

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

- Vào màn hình Menu > Chọn phần "Cài đặt" -> Chọn "Điểm truy cập Internet và Mạng".

- Chọn "Điểm phát Wifi" -> Chọn "Bật". 

- Nhập mật khẩu cho mạng Wifi. > "Lưu" ->  Chọn "Cài đặt hotspot Wi-Fi".

- Chọn tên mạng Wifi trong ô "Mạng SSID" và Mật khẩu cho mạng Wifi phát ra > "Lưu".

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU