Cách đặt báo thức trên LG G Pro Lite Dual

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Vào menu ứng dụng chọn Báo thức/Đồng hồ > Sau khi đặt báo thức, điện thoại cho bạn biết bao lâu nữa báo thức sẽ kêu. Đặt Đặt lại, Thời gian tạm dừng, Rung, Chuông báo thức, Âm lượng báo thức, Bộ khởi động ứng dụng tự động, Khóa bằng cách di chuyển giữa các ô và Ghi nhớ. Nhấn Lưu. 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU