Hướng dẫn thiết lập khóa máy bằng hình vẽ trên Lenovo Vibe P1m

vào ngày 27/05/2016 câu trả lời• 135 lượt xem

Bước 1: Vào Cài đặt

 

 

 

Bước 2: Trượt xuống, chọn Bảo mật

 

 

 

Bước 3: Chọn Khóa màn hình

 

 

 

Bước 4: Chọn Hình

 

 

 

Bước 5: Vẽ hình bạn muốn đặt làm mật khẩu, chọn Tiếp tục

 

 

 

 

Bước 6: Vẽ lại hình vừa vẽ, chọn Xác nhận

 

 

 

Bước 7: Chọn Xong

 

Như vậy từ giờ muốn mở máy sẽ phải nhập hình vẽ bạn vừa đặt

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU