Hướng dẫn thay đổi thời gian sáng màn hình trên Lenovo Tab 2 A7-30

vào ngày 23/05/2016 câu trả lời• 137 lượt xem

Người dùng có thể tăng thêm hoặc giảm đi thời gian sáng của màn hình, tùy thuộc vào nhu cầu. Để thực hiện việc thay đổi, ta làm như sau:

1. Từ màn hình chính, vào "Cài đặt"

Hướng dẫn thay đổi thời gian sáng màn hình trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

2. Cuộn xuống chọn mục "Hiển thị"

Hướng dẫn thay đổi thời gian sáng màn hình trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

3. Chọn tiếp mục "Thời gian sáng"

Hướng dẫn thay đổi thời gian sáng màn hình trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

4. Tích vào thời gian sáng màn hình muốn chọn

Hướng dẫn thay đổi thời gian sáng màn hình trên Lenovo Tab 2 A7-30

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU