Hướng dẫn thay đổi nhạc chuông trên Lanovo Tab 2 A7-30

vào ngày 17/05/2016 câu trả lời• 104 lượt xem

Để thay đổi nhạc chuông của máy, thực hiện như sau:

1. Từ màn hình ứng dụng, chọn "Cài đăt"

 

2. Chọn mục "Cấu hình âm thanh"

Hướng dẫn thay đổi nhạc chuông trên Lanovo Tab 2 A7-30

 

3. Nhấp vào biểu tượng cài đặt bên phải

Hướng dẫn thay đổi nhạc chuông trên Lanovo Tab 2 A7-30

 

4. Chọn mục " Nhạc chuông điện thoại"

Hướng dẫn thay đổi nhạc chuông trên Lanovo Tab 2 A7-30

 

5. Tích chọn vào nhạc chuông muốn đặt

Hướng dẫn thay đổi nhạc chuông trên Lanovo Tab 2 A7-30

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU