Hướng dẫn thay đổi kích thước phông chữ trên Lenovo Tab 2 A7-30

vào ngày 17/05/2016 câu trả lời• 143 lượt xem

Sẽ có nhiều kích thước to nhỏ khác nhau, để thực hiện việc thay đổi như sau:

1. Từ màn hình ứng dụng, vào "Cài đặt"

Hướng dẫn thay đổi kích thước phông chữ trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

2. Chọn tiếp mục "Hiển thị"

Hướng dẫn thay đổi kích thước phông chữ trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

3. Chọn "Kích thước phông chữ"

Hướng dẫn thay đổi kích thước phông chữ trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

4. Tích chọn kích thước mong muốn

Hướng dẫn thay đổi kích thước phông chữ trên Lenovo Tab 2 A7-30

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU