Hướng dẫn thay đổi hình nền màn hình khóa trên Lenovo Tab 2 A7-30

vào ngày 23/05/2016 câu trả lời• 1.018 lượt xem

Thay đổi hình nền màn hình khóa thực hiện như sau:

1. Từ màn hình ứng dụng, chọn "Cài đặt"

Hướng dẫn thay đổi hình nền màn hình khóa trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

2. Chọn mục "Hiển thị"

Hướng dẫn thay đổi hình nền màn hình khóa trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

3. Rồi nhấp chọn "Lockscreen Wallpaper"

Hướng dẫn thay đổi hình nền màn hình khóa trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

4. Tiếp tục nhấp chọn mục có tên "Lockscreen Wallpaper"

 

5. Những hình nền xuất hiện, nhấp chọn vào hình muốn đặt làm màn hình khóa

 

6. Nhấp chọn "Set wallpaper" để thực hiện việc đặt hình

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU