Hướng dẫn tắt rung cuộc gọi đến trên Lenovo Tab 2 A7-30

vào ngày 17/05/2016 câu trả lời• 107 lượt xem

Để tắt rung khi chuông cuộc gọi đến, thực hiện tùy chỉnh tại cấu hình âm thanh như sau:

1. Từ màn hình ứng dụng, vào "Cài đặt"

Hướng dẫn tắt rung khi đổ chuông trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

2. Chọn mục "Cấu hình âm thanh"

Hướng dẫn tắt rung khi đổ chuông trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

3. Nhấp vào biểu tượng cài đặt bên phải

Hướng dẫn tắt rung cuộc gọi đến trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

4. Bỏ chọn tích ở mục "Rung"

Hướng dẫn tắt rung cuộc gọi đến trên Lenovo Tab 2 A7-30

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU