Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên Lenovo Tab 2 A7-30

vào ngày 17/05/2016 câu trả lời• 78 lượt xem

Để gỡ bỏ những ứng dụng không muốn sử dụng nữa, ta thực hiện theo các bước:

1. Từ màn hình ứng dụng, chọn "Cài đặt"

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

2. Chọn mục "Ứng dụng"

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

3. Chọn tiếp vào mục "Quản lý ứng dụng"

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

4. Nhấp vào ứng dụng muốn gỡ bỏ

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

5. Nhấp vào mục "Gỡ cài đặt"

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

6. Nhấp chọn "OK" để thực hiện việc gỡ bỏ

Hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng trên Lenovo Tab 2 A7-30

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU