Hướng dẫn đồng bộ tài khoản Google trên Lenovo Tab 2 A7-30

vào ngày 23/05/2016 câu trả lời• 185 lượt xem

Để đồng bộ hóa tài khoản Google trên Lenovo Tab 2 A7-30 ta làm như sau:

1. Từ màn hình ứng dụng, chọn "Cài đặt"

Hướng dẫn đồng bộ tài khoản Google trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

2. Cuộn xuống chọn mục "Google"

Hướng dẫn đồng bộ tài khoản Google trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

3. Nhấp chọ vào tài khoản muốn đồng bộ

Hướng dẫn đồng bộ tài khoản Google trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

4. Tich chọn vào những mục muốn đồng bộ, quá trình đồng bộ sẽ tự động

Hướng dẫn đồng bộ tài khoản Google trên Lenovo Tab 2 A7-30

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU