Hướng dẫn bật chế độ máy bay trên Lenovo Tab 2 A7-30

vào ngày 23/05/2016 câu trả lời• 140 lượt xem

Để kích hoạt chế độ máy bay ta thực hiện như sau:

1. Từ màn hình ứng dụng, chọn "Cài đặt:

Hướng dẫn bật chế độ máy bay trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

2. Tại đây nhấp chọn mục "Thêm"

Hướng dẫn bật chế độ máy bay trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

3. Tích chọn vào mục "Chế độ trên máy bay"

Hướng dẫn bật chế độ máy bay trên Lenovo Tab 2 A7-30

 

4. Nhấp "OK" để hoàn tất việc bật chế độ máy bay

Hướng dẫn bật chế độ máy bay trên Lenovo Tab 2 A7-30

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU