Thêm tài khoản Google trên máy

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Add account.

 

 

Bước 2: Chọn Google.

 

 

Bước 3: Chọn Existing.

 

 

Lưu ý: Bạn chọn New nếu chưa có tài khoản.

 

Bước 4: Nhập EmailMật khẩu tài khoản của bạn > Next.

 

 

Bước 5: Chọn “OK”.

 

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU