Mở khóa bằng mẫu hình

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Bảo mật.

 

 

Bước 2: Chọn Khóa màn hình.

 

 

Bước 3: Chọn Hình.

 

 

Bước 4: Vẽ mẫu hình, chọn Tiếp tục.

 

 

Bước 5: Vẽ lại mẫu hình, chọn Xác nhận

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU