Mua trước trả sau

       Mở khóa bằng mẫu hình

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Bảo mật.

        

        

       Bước 2: Chọn Khóa màn hình.

        

        

       Bước 3: Chọn Hình.

        

        

       Bước 4: Vẽ mẫu hình, chọn Tiếp tục.

        

        

       Bước 5: Vẽ lại mẫu hình, chọn Xác nhận

        

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU