Hiển thị thông tin chủ sở hữu trên màn hình khóa

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Bảo mật.

 

 

Bước 2: Chọn Thông tin chủ sở hữu.

 

 

Bước 3: Chọn Hiển thị th.tin chủ sở hữutrên màn hình khóa và nhập thông tin bạn muốn hiển thị.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU