Bật tính năng Google Dịch khi truy cập Chrome

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Chrome trên màn hình.

 

 

Bước 2: Chọn biểu tượng ba chấm ở góc phải màn hình chọn Cài đặt.

 

 

Bước 3: Bỏ chọn Cài đặt nội dung.

 

 

Bước 4: Chọn Google Dịch.

 

 

Bước 5: Kéo “BẬT”.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU