Tắt dịch vụ GPS

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt hệ thống > Quyền truy cập thông tin vị trí.

 

 

Bước 2: Bỏ chọn Vệ tinh GPS.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU