Mua trước trả sau

       Tắt dịch vụ GPS

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt hệ thống > Quyền truy cập thông tin vị trí.

        

        

       Bước 2: Bỏ chọn Vệ tinh GPS.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU