Tắt dịch vụ GPS

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > System settings > Location services.

 

 

Bước 2: Bỏ chọn GPS satellites.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU