Kiểm tra phiên bản phần mềm

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Thiết lập --- thiệu về điện thoại ---- phiên bản infos

lenovo

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU