Mua trước trả sau

       Định dạng và cấu trúc của Serial Number

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       10 chữ số S / N và định dạng cấu trúc: 1 chữ số (mã máy) + 1 chữ số (mã MIDH: "D") + 8 chữ số số serial.

       18 chữ số S / N và định dạng cấu trúc: XXX (mã Model) + XX (mã HW) + XXXXX (YMMDD) + XXXXXXXX (số serial).

       lenovo

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU