Mua trước trả sau

       Cách xử lý khi không cài đặt được ứng dụng ngoài

       Vào cài đặt => Bảo mật => Tích chọn Không rõ nguồn gốc
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo P780 8GB Dual Sim

       Cách khôi phục cài đặt gốc

       Vào Cài Đặt => Sao lưu & đặt lại => Khôi phục cài đặt gốc
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo P780 8GB Dual Sim

       Kiểm tra các ứng dụng chạy ngầm

         Vào Cài đặt => Ứng dụng => Ứng dụng đang chạy Hoặc nhấn giữ phím HOME 3 giây
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo P780 8GB Dual Sim

       Làm thế nào để có thể kết nối điện thoại vào máy tính như USB

       Sau khi kết nối điện thoại với máy tính, chọn "lưu trữ USB" hoặc bằng cách kéo tình trạng tước screento mở "lưu trữ USB" cho thấy ở đây: Kéo thanh trạng thái --- kết nối như USB lưu trữ kết nối với thiết bị lưu trữ USB.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo P780 8GB Dual Sim

       Cách cập nhật phần mềm cho điện thoại Lenovo

       Mở WLAN và đảm bảo đã kết nối => Thiết bị ---- Giới thiệu về cập nhật Điện thoại ---- hệ thống. Nếu có phiên bản phần mềm mới, điện thoại cũng đẩy thông tin để thông báo cho người sử dụng dowownload và cài đặt.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo P780 8GB Dual Sim

       Kiểm tra phiên bản phần mềm

       Thiết lập --- thiệu về điện thoại ---- phiên bản infos
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo P780 8GB Dual Sim

       Xem số IMEI từ thông tin hệ thống

       Cách 2: bằng cách tìm hiểu thông tin hệ thống. Cài đặt ---- Giới thiệu về điện thoại ---- Thông tin trạng thái-IMEI
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo P780 8GB Dual Sim

       Xem số IMEI bằng dãy ký tự đặc biệt

       Gọi bàn phím số rồi gõ "* # 06 #"
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo P780 8GB Dual Sim

       Định dạng và cấu trúc của Serial Number

       10 chữ số S / N và định dạng cấu trúc: 1 chữ số (mã máy) + 1 chữ số (mã MIDH: "D") + 8 chữ số số serial. 18 chữ số S / N và định dạng cấu trúc: XXX (mã Model) + XX (mã HW) + XXXXX (YMMDD) + XXXXXXXX (số serial).
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo P780 8GB Dual Sim

       Tổng quan về các dòng sản phẩm của Lenovo

       Trong các dòng sản phẩm của Lenovo Mobile bạn sẽ thấy xuất hiện các ký tự ở tên sản phẩm. Nếu bạn chưa hiểu ký tự đo nói lên sản phẩm đó là dòng nào thì có thể tham khảo thông tin dưới đây:
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo P780 8GB Dual Sim