Sử lý nhanh nếu không vào được hoặc khó kết nối Wifi

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Khởi động lại máy và modem, thử kết nối với một mạng Wifi khác, dùng một máy khác kết nối với mạng đang sử dụng rồi đưa ra kết luận.

lenovo

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU