Mua trước trả sau

       Làm thế nào để sao lưu dữ liệu người dùng

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Để sao lưu dữ liệu người dùng, tap Cài đặt (cài đặt hệ thống) > System (Tất cả các cài đặt) > Hệ thống (hoặc cá nhân )> Backup & Thiết lập lại . Tập Sao lưu dữ liệu của tôi và chọn các mục mà bạn muốn sao lưu và sau đó bấm Sao lưu.

       lenovo

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU