Mua trước trả sau

       Làm thế nào để khôi phục dữ liệu từ một bản sao lưu hệ thống?

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Tap Cài đặt (cài đặt hệ thống) > System (Tất cả các cài đặt) > Hệ thống (hoặc cá nhân ) > Backup & Thiết lập lại . Tập Khôi phục dữ liệu từ lưu trữ nội bộ . Mỗi gói dữ liệu sao lưu được hiển thị trong Danh sách sao lưu . Để khôi phục dữ liệu sao lưu, hãy nhấp vào một tập tin sao lưu và chờ cho các dữ liệu được khôi phục ..

       (Bước này sẽ ghi đè lên dữ liệu hiện tại của bạn với các sao lưu phục hồi)

       Lưu ý: Khi cài đặt lại một ứng dụng, khôi phục sao lưu các thiết lập và dữ liệu.

       lenovo

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU