Đăng ký 3G thành công nhưng không vào được internet

Kiểm tra cấu hình 3G trên máy: Cài đặt => Nhiều hơn => Mạng di động => Bật dữ liêu. Sau đó vào tiếp Tên điểm truy cập => Chạm vào chấm tròn để bật cấu hình của mạng tương ứng. Khởi động lại má
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo IdeaPad B6000

Sử lý nhanh nếu không vào được hoặc khó kết nối Wifi

Khởi động lại máy và modem, thử kết nối với một mạng Wifi khác, dùng một máy khác kết nối với mạng đang sử dụng rồi đưa ra kết luận.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo IdeaPad B6000

Sử lý nhanh nếu không vào được hoặc khó kết nối Wifi

Khởi động lại máy và modem, thử kết nối với một mạng Wifi khác, dùng một máy khác kết nối với mạng đang sử dụng rồi đưa ra kết luận.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo IdeaPad B6000

Cách tốt nhất để tiết kiệm Pin là gì?

Giảm độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất có thể, tắt kết nối mạng nếu không cần thiết (Wifi, 3G, BL, NFC…) tắt ứng dụng chạy ngầm, chuyển về chế độ máy bay nếu ko sử dụng máy. Còn một số thủ thuật nhỏ khác bạn vui lòng tham
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo IdeaPad B6000

Cách tốt nhất để tiết kiệm Pin là gì?

Giảm độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất có thể, tắt kết nối mạng nếu không cần thiết (Wifi, 3G, BL, NFC…) tắt ứng dụng chạy ngầm, chuyển về chế độ máy bay nếu ko sử dụng máy. Còn một số thủ thuật nhỏ khác bạn vui lòng tham
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo IdeaPad B6000

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU