Tắt các ứng dụng không cần thiết

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt hệ thống Ứng dụng.

 

 

Bước 2: Vuốt màn hình sang bên trái, chọn TẤT CẢ.

 

 

Bước 3: Chọn ứng dụng không cần thiết, chọn Gỡ cài đặt.

 

 

Bước 4 : Chọn “OK”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU