Tắt các ứng dụng không cần thiết

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Ứng dụng.

 

 

 Bước 2: Vuốt sang trái chọn TẤT CẢ.

 

 

 Bước 3: Chọn “Tắt”.

 

 

Bước 4 : Chọn “OK”

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU