Mua trước trả sau

       Kích hoạt tính năng nhà phát triển

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại.

        

        

       Bước 2: Chọn Số phiên bản từ 5 đến 7 lần liên tục.

        

        

       Bước 3: Khi xuất hiện thông báo Bạn đã là nhà phát triển! thì dừng lại.