Cách đưa điện thoại về chế độ nhà sản xuất

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Vào Cài Đặt => Sao lưu & đặt lại => Khôi phục cài đặt gốc

lenovo

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU