Kiểm tra Serial number, địa chỉ IP và địa chỉ MAC trên thân máy?

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Các điện thoại PIN rời có thể tháo pin ra và nhìn ở tem bên trong

Điện thoại lenovo

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU