Hướng dẫn kích hoạt chế độ máy bay Lenovo A7020

vào ngày 14/05/2016 câu trả lời• 146 lượt xem

1. Ở màn hình chính, các bạn vuốt từ trên màn hình khu vực thông báo xuống 2 lần để hiện ra phần cài đặt nhanh. Ở đây các bạn sẽ thấy biểu tượng Máy bay.

Hướng dẫn kích hoạt chế độ máy bay Lenovo A7020

 

 

2. Để kích hoạt chế độ máy bay các bạn nhấp vào sao cho biểu tượng có màu xanh. Để tắt hãy làm tương tự cho biểu tượng có màu trắng.

Hướng dẫn kích hoạt chế độ máy bay Lenovo A7020

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU