Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Lenovo A7020

vào ngày 14/05/2016 câu trả lời• 185 lượt xem

1. Truy cập Cài đặt của máy. Ở đây các bạn kéo xuống dưới đến tìm kiếm Tab Sao lưu & Đặt lại. Truy cập Tab và tiếp tục tìm ở cửa sổ cài đặt mới Tab Đặt lại về dữ liệu gốc.

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Lenovo A7020

 

 

2. Trong cài đặt mới các bạn chọn Đặt lại điện thoại và đồng ý Xóa mọi thứ để đặt lại dữ liệu về nhà sản xuất.

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Lenovo A7020

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU