Hướng dẫn chuyển đổi ngôn ngữ trên Lenovo A7020

vào ngày 14/05/2016 câu trả lời• 191 lượt xem

1. Truy cập Cài đặt của máy. Ở đây các bạn kéo xuống dưới đến tìm kiếm Tab Ngôn ngữ&Phương thức nhập. Truy cập Tab và tiếp tục tìm ở cửa sổ cài đặt mới Tab Ngôn ngữ.

Hướng dẫn chuyển đổi ngôn ngữ trên Lenovo A7020

 

 

2. Truy cập cài đặt mới và ở đây các bạn chọn ngôn ngữ muốn sử dụng để thực hiện chuyển đổi ngôn ngữ.

Hướng dẫn chuyển đổi ngôn ngữ trên Lenovo A7020

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU