Hướng dẫn bật hiện phần trăm pin trên Lenovo A7020

vào ngày 14/05/2016 câu trả lời• 151 lượt xem

1. Truy cập Cài đặt của máy. Ở đây các bạn kéo xuống dưới đến tìm kiếm Tab Cài đặt thông báo. Truy cập Tab và tiếp tục tìm ở cửa sổ cài đặt mới Tab Hiển thị kiểu pin.

Hướng dẫn bật hiện phần trăm pin trên Lenovo A7020

 

 

2. Truy cập cài đặt này và chọn cách hiển thị từ Đồ thị sang Phần trăm để áp dụng thay đổi.

Hướng dẫn bật hiện phần trăm pin trên Lenovo A7020

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU