Hướng dẫn chuyển đổi ngôn ngữ trên Lenovo A7020

1. Truy cập Cài đặt của máy. Ở đây các bạn kéo xuống dưới đến tìm kiếm Tab Ngôn ngữ&Phương thức nhập. Truy cập Tab và tiếp tục tìm ở cửa sổ cài đặt mới Tab Ngôn ngữ.     2. Truy cập cài đặt mới và ở đây các bạn chọn ngôn ngữ muốn sử dụng để thực hiện chuyển đổi ngôn ngữ.
• 0 câu trả lời • vào ngày 14/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo A7020

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Lenovo A7020

1. Truy cập Cài đặt của máy. Ở đây các bạn kéo xuống dưới đến tìm kiếm Tab Sao lưu & Đặt lại. Truy cập Tab và tiếp tục tìm ở cửa sổ cài đặt mới Tab Đặt lại về dữ liệu gốc.     2. Trong cài đặt mới các bạn chọn Đặt lại điện thoại và đồng ý Xóa mọi thứ để đặt lại dữ liệu về nhà sả
• 0 câu trả lời • vào ngày 14/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo A7020

Hướng dẫn chỉnh sửa Quick Setting trên Lenovo A7020

1. Ở màn hình chính, các bạn vuốt từ trên màn hình khu vực thông báo xuống 2 lần để hiện ra phần cài đặt nhanh. Ở trên góc màn hình bạn sẽ thấy nút chỉnh sửa được đánh dấu như trong hình chụp.   2. Ấn vào nút Sửa để chuyển cửa sổ cài đặt mới. Ở đây các bạn có thể kéo thả, sắp xếp các cà
• 0 câu trả lời • vào ngày 14/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo A7020

Hướng dẫn xóa ứng dụng trên Lenovo A7020

Lenovo đã cài sẵn một số ứng dụng trên A7020, một số chạy nền, ăn bộ nhớ hệ thống ngay cả khi bạn không bao giờ sử dụng. Để xóa các ứng dụng không sử dụng đến bạn có thể theo các hướng dẫn dưới đây:   1. Chọn khay ứng dụng và tìm kiếm app nào bạn cần xóa.       
• 0 câu trả lời • vào ngày 14/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo A7020

Hướng dẫn thay đổi tùy biến giao diện trên Lenovo A7020

Lenovo có cho phép người dùng tùy biến giao diện như chủ đề, màn khóa hay ngay cả giao diện đa nhiệm trên A7020. Để thực hiện điều này các bạn hãy làm theo các bước dưới đây: 1. Truy cập ứng dụng Chủ đề có sẵn trên máy     2. Trong ứng dụng sẽ có các tùy chọn cho các bạn thay đổi n
• 0 câu trả lời • vào ngày 14/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo A7020

Hướng dẫn kích hoạt thời tiết theo vị trí trên Lenovo A7020

1. Ở màn hình chính, các bạn sẽ thấy Wiget Thời tiết. Chạm vào biểu tượng được đánh dấu trên ảnh chụp dưới để truy cập cửa sổ mới. Ở đây các bạn chọn Đồng ý với gợi ý của Lenovo   2. Sau đó máy sẽ tự động định vị và thông báo thời tiết tại vị trí hiện tại của thiết bị.
• 0 câu trả lời • vào ngày 14/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo A7020

Hướng dẫn bật/tắt định vị GPS trên Lenovo A7020

1. Ở màn hình chính, các bạn vuốt từ trên màn hình khu vực thông báo xuống 2 lần để hiện ra phần cài đặt nhanh. Ở đây các bạn sẽ thấy biểu tượng GPS được đánh dấu như trong hình.   2. Ấn chọn để tắt sao cho biểu tượng GPS tắt và để bật thì làm tương tự khi thấy biểu tượng sáng lên.
• 0 câu trả lời • vào ngày 14/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo A7020

Hướng dẫn bật/tắt xoay màn hình trên Lenovo A7020

1. Ở màn hình chính, các bạn vuốt từ trên màn hình khu vực thông báo xuống 2 lần để hiện ra phần cài đặt nhanh. Ở đây các bạn sẽ thấy biểu tượng Xoay thẳng đứng.   2. Để kích hoạt tính năng xoay màn hình các bạn nhấp vào sao cho biểu tượng để chuyển thành Xoay tự động. Để tắt các bạn hã
• 0 câu trả lời • vào ngày 14/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo A7020

Hướng dẫn bật/tắt đèn Flash trên Lenovo A7020

1. Ở màn hình chính, các bạn vuốt từ trên màn hình khu vực thông báo xuống 2 lần để hiện ra phần cài đặt nhanh. Ở đây các bạn sẽ thấy biểu tượng Đèn pin dưới cùng bên phải.     2. Để kích hoạt Đèn pin các bạn nhấp vào sao cho biểu tượng có màu sáng. Để tắt hãy làm tương tự cho biểu
• 0 câu trả lời • vào ngày 14/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo A7020

Hướng dẫn kích hoạt chế độ máy bay Lenovo A7020

1. Ở màn hình chính, các bạn vuốt từ trên màn hình khu vực thông báo xuống 2 lần để hiện ra phần cài đặt nhanh. Ở đây các bạn sẽ thấy biểu tượng Máy bay.     2. Để kích hoạt chế độ máy bay các bạn nhấp vào sao cho biểu tượng có màu xanh. Để tắt hãy làm tương tự cho biểu tượng có màu
• 0 câu trả lời • vào ngày 14/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo A7020

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU